Naslovna » O Kancelariji » Delokrug rada » Zaštita tajnih podataka

Zaštita tajnih podataka

Kancelarija Saveta je stručna služba Vlade sa svojstvom pravnog lica, u čijoj su nadležnosti određeni poslovi sprovođenja i kontrole primene zakona o tajnosti podataka i nadzor nad sprovođenjem zakona.

U delokrugu rada koji se odnosi na sistem zaštite tajnih podataka Kancelarija Saveta postupa u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka i pratećom normativom koja se odnosi na predmetnu materiju.

Shodno odredbama Zakona, Kancelarije Saveta, između ostalog:

 • prima zahteve organa javne vlasti za izdavanje bezbednosnih sertifikata za pristup tajnim podacima i postupa po zahtevima za izdavanje sertifikata i dozvola;
 • izdaje bezbednosne sertifikate, za fizička i pravna lica, za pristup tajnim podacima;
 • dostavlja sertifikat i upoznaje korisnika sa propisanim uslovima za postupanje sa tajnim podacima, kao i pravnim i drugim posledicama njihovog neovlašćenog korišćenja;
 • obezbeđuje primenu standarda i propisa u oblasti zaštite tajnih podataka;
 • predlaže obrazac bezbednosnog upitnika;
 • predlaže obrazac preporuke, sertifikata i dozvole;
 • vodi evidenciju o izdatim sertifikatima, odnosno dozvolama, kao i evidenciju o odbijanju izdavanja sertifikata, odnosno dozvola;
 • organizuje obuku korisnika tajnih podataka u skladu sa standardima i propisima;
 • predlaže Vladi plan zaštite tajnih podataka za vanredne i hitne slučajeve;
 • opoziva tajnost podatka u skladu sa odredbama Zakona o tajnosti podataka;
 • posle prestanka organa javne vlasti koji nemaju pravnog sledbenika, obavlja poslove koji se odnose na zaštitu tajnih podataka;
 • preuzima tajne podatke organa javne vlasti koji su prestali da postoje, a nemaju pravnog sledbenika, odnosno zadužuje drugi organ javne vlasti za čuvanje i korišćenje tih podataka;
 • sarađuje sa organima javne vlasti u sprovođenju ovog zakona u okviru svoje nadležnosti;
 • obavlja i druge poslove koji su predviđeni ovim zakonom o tajnosti podataka i propisima donetim na osnovu tog zakona;
 • podnosi Vladi godišnji izveštaj o aktivnostima u okviru nadležnosti Kancelarije Saveta;
 • obrazuje, vodi i obezbeđuje Centralni registar stranih tajnih podataka i dokumenata;
 • stara se o izvršavanju prihvaćenih međunarodnih obaveza i zaključenih međunarodnih sporazuma između Republike Srbije i drugih država, odnosno međunarodnih organa i organizacija u oblasti zaštite tajnih podataka i sarađuje sa odgovarajućim organima stranih država i međunarodnih organizacija;
 • obaveštava stranu državu, odnosno međunarodnu organizaciju o bezbednosti stranih tajnih podataka dobijenih u međunarodnoj razmeni;
 • prima obaveštenja od strane države, odnosno međunarodne organizacije o bezbednosti tajnih podataka koje je Republika Srbija predala u međunarodnoj razmeni.