Naslovna » O Kancelariji » Budžet

Budžet - Podaci o prihodima i rashodima

Poslovi i zadaci iz člana 9 stav 1 Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“ , br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12 „Službeni glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -ispr., 108/2013 i 142/2014) su poslovi pripreme i izrade predloga finansijskog plana, predloga plana nabavki, raspodele sredstava u okviru odobrenih aproprijacija, priprema i kompletiranja dokumentacije za izvršenje finansijskog plana, izvršavanje zadataka koje se odnose na upravljanje imovinom države za koju je odgovoran direktni korisnik, vođenja poslovnih knjiga i usklađivanje sa glavnom knjigom trezora i sastavljanje konsolidovanih periodičnih godišnjih izveštaja, kao i drugi finansijsko-materijalni poslovi.

  1. Budžet 2018
  2. Budžet 2017
  3. Rashodi u II kvartalu 2017. godine
  4. Rashodi u I kvartalu 2017. godine