Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka je počela sa radom 16. novembra 2009. godine pod nazivom Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost, donošenjem Uredbe o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost („Službeni glasnik RS”, br. 12/09). Stupanjem na snagu Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), koji se primenjuje od 01.01.2010. godine, Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost, promenila je ime u Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka koje nosi i danas.

Osnovne nadležnosti Kancelarije Saveta su sadržane u sledećim Zakonima:

  • Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 116/07 i „Službeni glasnik RS”, broj 72/2012),

  • Uredba o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost („Službeni glasnik RS”, broj 12/09) i

  • Zakon o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09)

Važna dokumenta

Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti DOC PDF

Zakon o tajnosti podataka PDF DOC

Informator o radu DOC PDF

Interni konkurs

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka PDF

Preuzimanja

Obrazac bezbednosnog upitnika za fizička lica PDF

Obrazac bezbednosnog upitnika za pravna lica PDF

Uputstvo za popunjavanje bezbednosnog upitnika PDF

 Ukidanje pečata  Ukidanje pečata