Naslovna » O Kancelariji » Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

Radom Kancelarije Saveta rukovodi direktor, koga postavlja i razrešava Vlada, po pribavljenom mišljenju Saveta za nacionalnu bezbednost. Za obavljanje poslova iz nadležnosti Kancelarije Saveta obrazovane su unutrašnje jedinice.

Direktor Kancelarije Saveta donosi akt o unutašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta na koji saglasnost daje Vlada po pribavljenom mišljenju Saveta za nacionalnu bezbednost.

Na radne odnose direktora Kancelarije Saveta, zamenika direktora i zaposlene u Kancelariji Saveta na poslovima zaštite tajnih podataka primenjuju se propisi koji se odnose na radne odnose državnih službenika i nameštenika.

Organizaciona šema Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka:

Organizaciona struktura