Naslovna » Dokumenta » Domaće zakonodavstvo

Domaće zakonodavstvo

 1. Zakon o tajnosti podataka
 2. Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije
 3. Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji
 4. Zakon o zaštiti poslovne tajne
 5. Uredba o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost
 6. Uredba o obrascima bezbednosnih upitnika
 7. Uredba o sadržini, obliku i načinu dostavljanja sertifikata za pristup tajnim podacima
 8. Uredba o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata
 9. Uredba o uvećanju plate državnih službenika i nameštenika koji obavljaju poslove u vezi sa zaštitom tajnih podataka u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka i Ministarstvu pravde
 10. Uredba o sadržini, obliku i načinu vođenja evidencija za pristup tajnim podacima
 11. Uredba o načinu i postupku označavanja tajnosti podataka, odnosno dokumenata
 12. Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka u informaciono-telekomunikacionim sistemima
 13. Uredba o posebnim merama nadzora nad postupanjem sa tajnim podacima
 14. Uredba o posebnim merama fizičko-tehničke zaštite tajnih podataka
 15. Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
 16. Pravilnik o službenoj legitimaciji i načinu rada lica ovlašćenih za vršenje nadzora
 17. Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka koje se odnose na utvrđivanje ispunjenosti organizacionih i tehničkih uslova po osnovu ugovornog odnosa
 18. Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „DRŽAVNA TAJNA” i „STROGO POVERLJIVO”
 19. Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO" u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka
 20. Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO" u organima javne vlasti
 21. Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO" u Bezbednosno-informativnoj agenciji
 22. Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO" u Ministarstvu odbrane
 23. Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO" u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 24. Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti
 25. Uredba o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka o ličnosti