Naslovna » Usluge » Sertifikati

Sertifikati

Od osnivanja Kancelarije Saveta izdato je 3372 bezbednosnih sertifikata za pristup nacionalnim tajnim podacima.

2011
2012
2013
2014
2015 2016 2017
2018
2019 UKUPNO
DRŽAVNA TAJNA
25
37
35
43
126 65 121
104
109
665
STROGO POVERLjIVO
13
86
15
45
131 212 181
280
458
1421
POVERLjIVO
3
3
17
10
186 200 296
200
371
1286
UKUPNO
41
126
67
98
443 477 598
584
938
3372

FIZIČKA LICA

PDF Uredba o sadržini, obliku i načinu dostavljanja sertifikata za pristup tajnim podacima („Službeni glasnik RS“, broj 54/10)

PRAVNA LICA

PDF Uredba o sadržini, obliku i načinu dostavljanja sertifikata za pristup tajnim podacima („Službeni glasnik RS“, broj 54/10)