Naslovna » Usluge » Edukacija

Stručno usavršavanje

Kancelarija Saveta je održala više desetina edukacija iz tematske oblasti „Zaštita tajnih podataka“, za preko hiljadu lica iz organa javne vlasti i akademske zajednice.

U tom smislu, tokom 2013. godine edukaciju je pohađalo 444 lica, tokom 2014. obuku je prošlo 293 lica, a u prvih 6 meseci 2015. taj broj je dostigao 365 lica.

Najveći broj obuka organizovan je za potrebe pripadnika Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, službi bezbednosti i članova Privredne komore Srbije. Seminare su pohađali i zaposleni u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ali i studenti Fakulteta bezbednosti.

Pored informativnih seminara, Kancelarija Saveta sprovodi i specijalizovane obuke za rukovaoce tajnim podacima, za svaki segment sistema zaštite pojedinačno.

Pored izvedenih edukacija potpisani su sporazumi o saradnji:

1. Direktorat civilnog vazduhoplovstva,
2. Uprava za sprečavanje pranja novca,
3. Fakultet organizacionih nauka,
4. Državna revizorska institucija,
5. Fakultet bezbednosti,
6. Privredna komora Srbije,
7. Kriminalističko policijska akademija,
8. Akademija za nacionalnu bezbednost
9. Akreditaciono telo Srbije