Naslovna » Kontakt

Kontakt

Tel: +381 11 361 6564

Fah: +381 11 361 6565

E-mail: office@nsa.gov.rs

Adresa: Nemanjina 22-26, Beograd

Važna dokumenta

Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti DOC PDF

Zakon o tajnosti podataka PDF DOC

Informator o radu DOC PDF

Preuzimanja

Obrazac bezbednosnog upitnika za fizička lica PDF

Obrazac bezbednosnog upitnika za pravna lica PDF

Uputstvo za popunjavanje bezbednosnog upitnika PDF

 Ukidanje pečata  Ukidanje pečata