Насловна » Услуге » Сертификати

Сертификати

Од оснивања Канцеларије Савета издато је 3372 безбедносних сертификата за приступ националним тајним подацима.

2011
2012
2013
2014
2015 2016 2017
2018
2019 УКУПНО
ДРЖАВНА ТАЈНА
25
37
35
43
126 65 121
104
109
665
СТРОГО ПОВЕРЉИВО
13
86
15
45
131 212 181
280
458
1421
ПОВЕРЉИВО
3
3
17
10
186 200 296
200
371
1286
УКУПНО
41
126
67
98
443 477 598
584
938
3372

ФИЗИЧКА ЛИЦА

PDF Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима („Службени гласник РС“, број 54/10)

ПРАВНА ЛИЦА

PDF Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима („Службени гласник РС“, број 54/10)