Насловна » Услуге » Едукација

Стручно усавршавање

Канцеларија Савета је одржала више десетина едукација из тематске области „Заштита тајних података“, за преко хиљаду лица из органа јавне власти и академске заједнице.

У том смислу, током 2013. године едукацију је похађало 444 лица, током 2014. обуку је прошло 293 лица, а у првих 6 месеци 2015. тај број је достигао 365 лица.

Највећи број обука организован је за потребе припадника Министарства одбране, Министарства унутрашњих послова, служби безбедности и чланова Привредне коморе Србије. Семинаре су похађали и запослени у Народној скупштини Републике Србије, али и студенти Факултета безбедности.

Поред информативних семинара, Канцеларија Савета спроводи и специјализоване обуке за руковаоце тајним подацима, за сваки сегмент система заштите појединачно.

Поред изведених едукација потписани су споразуми о сарадњи:

1. Директорат цивилног ваздухопловства,
2. Управа за спречавање прања новца,
3. Факултет организационих наука,
4. Државна ревизорска институција,
5. Факултет безбедности,
6. Привредна комора Србије,
7. Криминалистичко полицијска академија,
8. Aкадемија за националну безбедност
9. Акредитационо тело Србије