Насловна » Документа » Домаће законодавство

Домаће законодавство

 1. Закон о тајности података
 2. Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије
 3. Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији
 4. Закон о заштити пословне тајне
 5. Уредбa о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност
 6. Уредбa о обрасцима безбедносних упитника
 7. Уредбa о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима
 8. Уредбa о одређивању послова безбедносне заштите одређених лица и објеката
 9. Уредбa о увећању плате државних службеника и намештеника који обављају послове у вези са заштитом тајних података у Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података и Министарству правде
 10. Уредбa о садржини, облику и начину вођења евиденција за приступ тајним подацима
 11. Уредбa о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената
 12. Уредбa о посебним мерама заштите тајних података у информационо-телекомуникационим системима
 13. Уредбa о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима
 14. Уредбa о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних података
 15. Уредбa о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
 16. Правилник о службеној легитимацији и начину рада лица овлашћених за вршење надзора
 17. Уредбa о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа
 18. Уредбa о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА” и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО”
 19. Уредбa о ближим критеријумима за одређивање степена тајности "ПОВЕРЉИВО" и "ИНТЕРНО" у Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
 20. Уредбa о ближим критеријумима за одређивање степена тајности "ПОВЕРЉИВО" и "ИНТЕРНО" у органима јавне власти
 21. Уредбa о ближим критеријумима за одређивање степена тајности "ПОВЕРЉИВО" и "ИНТЕРНО" у Безбедносно-информативној агенцији
 22. Уредбa о ближим критеријумима за одређивање степена тајности "ПОВЕРЉИВО" и "ИНТЕРНО" у Министарству одбране
 23. Уредбa о ближим критеријумима за одређивање степена тајности "ПОВЕРЉИВО" и "ИНТЕРНО" у Министарству унутрашњих послова
 24. Уредбa о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности
 25. Уредбa о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података о личности