Насловна » Међународна сарадња

Међународни спорaзуми

Стратешки документ за успостављање сарадње са међународним организацијама и другим државама у области размене и заштите тајних података је Стратегија националне безбедности Републике Србије која садржи основна опредељења политике националне безбедности Србије. Овим документом Република Србија се определила да унапређује односе са чланицама Европске уније, као и чланицама и партнерима НАТО и изразила уверење да је национална безбедност уско повезана са безбедношћу региона југоисточне Европе и континента у целини. У Стратегији су дефинисани основни изазови, ризици и претње за безбедност Републике Србије.

Закључивањем споразума у области размене и заштите тајних података отварају се могућности за билатералну, регионалну и мултилатералну сарадњу у сузбијању глобалних изазова, ризика и претњи, и учешће у управљању кризама и управљању границом, супротстављању тероризму, организованом криминалу и корупцији, илегалној миграцији и трговини људима, у заштити животне средине, природних ресурса и здравља грађана Републике Србије.

Међународне организације и друге државе са којим је закључен споразум о сарадњи у области размене и заштите тајних података:

Р. бр. Држава Година закључења
1. НАТО 2011. година
2. Европска унија 2011. година
3. Словачка 2011. година
4. Бугарска 2011. година
5. Чешка 2013. година
6. Словенија 2013. година
7. Босна и Херцеговина 2013. година
8. Македонија 2014. година
9. Шпанија 2014. година
10. Руска Федерација 2014. година
11. Пољска 2015. година
12. Румунија 2017. година
13. Кипар 2017. година
14. Француска 2018. година
15. Луксембург 2020. година

Покренуте су процедуре за закључивање споразума са: Италијом, Португалом, Немачком, Црном Гором, Турском, Мађарском и Белорусијом.

Представници Канцеларије Савета су учествовали у две регионалне иницијативе. Вишеградска група је у Варшави, у новембру 2011. године, организовала Конференцију о заштити тајних података. Такође, Савет за регионалну сарадњу земаља Југоисточне Европе (RCC) је у Софији, у мају 2011. године, организовао састанак директора органа надлежних за заштиту тајних података, као и састанак Радне групе у Тирани у новембру 2011. године.

Представници Канцеларија Савета су 20. маја 2014. године у Сарајеву, присуствовали Четвртој конференцији представника националних безбедносних органа (South East European National Security Authorities - SEENSA) земаља југоисточне Европе, која је организована у сарадњи Регионалног Савета за сарадњу (Regional Cooperation Counsil - RCC) и Сектора за заштиту тајних података Министарства сигурности Босне и Херцеговине.

Канцеларија Савета је, 23. октобра 2014. године у Београду, у сарадњи са Регионалним саветом за сарадњу (RCC), организовала састанак Тематске радне групе Форума националних безбедносних органа земаља југоисточне Европе (SEENSA) за питања сајбер одбране. На састанку, на коме су учесници презентовали сопствена искуства у вези нормативног и институционалног оквира сајбер безбедности, закључено је, између осталог: да се у оквиру SEENSA организује обука припадника националних безбедносних органа надлежних за комуникациону и информациону безбедност (CIS security authorities), као и да се припреми правни оквир за сарадњу чланица SEENSA у области сајбер безбедности.

Делегација Канцеларије Савета присуствовала је 25. новембра 2014. године у Загребу састанку директора националних безбедносних органа регионалног формата „Шест држава“ (у даљем тексту: „6S“): Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Македоније, Црне Горе, Републике Србије и Републике Словеније. Циљ регионалне иницијативе „6S“ је размена искустава у области заштите тајних података између Хрватске и Словеније, чланица НАТО и ЕУ, са државама са партнерским статусом у тим организацијама.

Такође, представници Канцеларије савета су присуствовали Петој конференцији представника националних безбедносних органа (National Security Authority - NSA) земаља југоисточне Европе која је одржана 20. маја 2015. године у Скопљу, у организацији Регионалног Савета за сарадњу (RCC) и Дирекције за безбедност тајних података Македоније.

Представници Канцеларије Савета присуствовали су 14.12.2016. године у Сарајеву, Четвртом састанку директора националних безбедносних органау оквиру регионалног формата 6S, као и Шестој Конференцији SEENSA (Форум директора националних безбедносних органа Југоисточне Европе) који је одржан 28.09.2016 у Подгорици.

У организацији Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података и Савета за регионалну сарадњу (RCC), одржана је у Београду 5. октобра 2017. године.

Седма конференција СЕЕНСА (Форум директора националних безбедносних органа Југоисточне Европе), док је следећег дана, 6. октобра, организован Пети регионални састанак директора Националних безбедносних органа Иницијативе „6S“ уз присуство представника Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Македоније, Црне Горе, и Републике Словеније, што је била прилика да се презентују национални извештаји о активностима у претходном периоду, размене искуства и укаже на изазове који постоје у области заштите тајних података као и да се да нови импулс регионалној сарадњи.

Представници Канцеларије Савета учествовали су на Oсмој СЕЕНСА и Шестој 6 С Конференцији у Словенији (Блед) од 10. до 12. септембра 2018. године.

Међународни споразуми

Међународни аранжмани

Важна документа

Закон о основама уређења служби безбедности DOC PDF

Закон о тајности података PDF DOC

Информатор о раду DOC PDF

Преузимања

Образац безбедносног упитника за физичка лица PDF

Образац безбедносног упитника за правна лица PDF

Упутство за попуњавање безбедносног упитника PDF

 Имунизација  Укидање печата