Насловна » Архива » Јавне набавке

Архива - Јавне набавке

pdf План набавки за 2020. годину

pdf План набавки за 2020. годину

pdf Измена Плана набавки за 2020. годину

pdf Измена Плана набавки бр. 2 за 2020. годину

pdf 1. Извештај о реализацији јавне набавке по кварталима за 2020. годину

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 1/2020

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2/2020

pdf Обавештење о закљученом уговору Партија 1 - ТИП 1

pdf Обавештење о закљученом уговору Партија 17 - ТИП 2

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/2020

pdf Обавештење о закљученом уговору Партија 1

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 10/2020

pdf Обавештење о закљученом уговору Партија 1

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И РЕЗEРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО
ЈНМВ 1/2020

pdf Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

pdf План набавки за 2019. годину

pdf Извештај за I квартал 2019. године

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 1/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 2/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 17

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 23

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 23/1

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 35

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 7/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 17

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 7/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 6

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 11

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 14

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 15

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 17

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 9/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 10/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 13/2019

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 16

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 21/2019

pdf Oбавештење о закљученом уговору - Тип 3 Партија 2

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И РЕЗEРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО
ЈНМВ 1/2019

pdf Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

pdf План набавки за 2018. годину

pdf Извештај за IV квартал 2018. године

pdf Извештај за III квартал 2018. године

pdf Извештај за II квартал 2018. године

pdf Извештај за I квартал 2018. године

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И РЕЗEРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО
ЈНМВ 1/2018

pdf Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Одговор на питање у вези конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ЈНМВ 2/2018

pdf Позив за подношење понудe

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

pdf План набавки за 2017. годину

pdf Извештај за IV квартал 2017. године

pdf Извештај за III квартал 2017. године

pdf Извештај за II квартал 2017. године

pdf Извештај за I квартал 2017. године

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 3/2017

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАКА 3/2017

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 4/2017

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 11

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 14

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 15

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 16

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 17

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 8/2017

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 13/2017

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ, ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
ЈНМВ број 1/2017

doc Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 2/2017 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА

doc Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Одговор на питање у вези конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ, ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
ЈНМВ број 1/2016

doc Позив за подношење понуда

doc Конкурсна документација

pdf Измена конкурсне документације

pdf Одговор на питање у вези конкурсне документације

pdf Одлука о додели уговора

pdf Исправка одлуке о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА -
РЕДНИ БРОЈ ЈНМВ 2/2016

pdf Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
редни број 2/2015

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА - централизована јавна набавка број 3/2015 - Партија 2

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ, ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
ЈНМВ број 1/2015

pdf Позив за подношење понуда

pdf Конкурсна документација

pdf Обавештење о закљученом уговору

 

Важна документа

Закон о основама уређења служби безбедности DOC PDF

Закон о тајности података PDF DOC

Информатор о раду DOC PDF

Преузимања

Образац безбедносног упитника за физичка лица PDF

Образац безбедносног упитника за правна лица PDF

Упутство за попуњавање безбедносног упитника PDF

 Имунизација  Укидање печата