Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

pdf Процедура о ближем уређењу поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

pdfПроцедура о ближем уређивању поступка јавних набавки и поступка набавки од стране тела за централизоване јавне набавке

pdf Одлука о плану јавних набавки за 2021. годину

pdf План јавних набавки за 2021. годину

pdf Oдлука о измени Плана јавних набавки за 2021. годину

pdf Одлука о измени и допуни плана јавних набавки за 2021. годину

 

Централизоване јавне набавке ЦЈН 13/2021
набавка горива и мазива

pdf Обавештење о закљученом уговору ЦЈН 13/2021

 

Јавна набавка отворени поступак - Услуге резервације и издавања превозних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања ЈН 1/2021

pdf ЈН 1/2021 - Јавни позив

pdf Одлука о додели уговора

pdf Обавештење о додели уговора

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА 1/2020

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

 

Важна документа

Закон о основама уређења служби безбедности DOC PDF

Закон о тајности података PDF DOC

Информатор о раду DOC PDF

Преузимања

Образац безбедносног упитника за физичка лица PDF

Образац безбедносног упитника за правна лица PDF

Упутство за попуњавање безбедносног упитника PDF

 Имунизација  Укидање печата