Насловна » О Канцеларији » Подаци о органу

Подаци о органу

Назив органа: Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података

Директор: доктор Горан Матић

Адреса седишта: Немањина 22-26, Београд

Матични број: 07020171

Порески идентификациони број: 106329282

Адреса за пријем поднесака: Немањина 22-26, 11000 Београд

Адреса за пријем електронских поднесака: office@nsa.gov.rs